תלונה ותביעת בגין רשלנות, בבית המשפט העליון העולמי, כנגד שופטים ועורכי דין ישראלייםשאלה:

ברצוני להגיש תלונה ותביעת בגין רשלנות, בבית המשפט העליון העולמי, כנגד שופטים ועורכי דין ישראליים.
תשובה:
תודה על פנייתך, ואולם האמור בשאלה אינו ברור.
למיטב ידיעתי לא קיים "בית משפט עליון עולמי" או פורום בינלאומי אחר בו ניתן להתלונן על עורכי דין של מדינה פלונית, לא כל שכן על שופטיה או לתבוע אותם בתביעה נזיקית.
נהפוך הוא: לשופטים מוקנית בדרך ככל חסינות במערכת המשפט המקומית בה הם פועלים (אחרת כל אזרח "לא מרוצה" היה מגיש תביעה נגד השופט ש"טעה" בעניינו).
כך למשל קובע סעיף 8 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] בישראל:
"אדם שהוא גופו בית משפט או בית דין או אחד מחבריהם, או שהוא ממלא כדין חובותיו של אדם כאמור, וכל אדם אחר המבצע פעולות שיפוט, לרבות בורר – לא תוגש נגדו תובענה על עוולה שעשה במילוי תפקידו השיפוטי."
פעולת השפיטה נחשבת כפעולה ריבונית של כל מדינה ביחס לאזרחיה, תושביה, השוהים בה והמתרחש בתוך גבולות שטחה, ולכן קשה לי לראות מצב בו שופט במדינה X מעביר ביקורת על פעולות שיפוטיות של שופט במדינה Y.
האמור לעיל אינו גורע, כמובן, מכוחם של טריבונאלים בינלאומיים לשפיטה בנושאי פשעי מלחמה ופשעים כנגד האנושות, וידוע כי שופטים בכירים במערכת השיפוט של גרמניה הנאצית (להבדיל אלפי הבדלות משופטי מדינת ישראל ומדינות דמוקרטיות אחרות), הועמדו לדין על חלקם בזוועות שבוצעו בכסות "משפטית".
הואיל ואין כל פירוט באמור בשאלה ביחס למהות התלונות והעילות לכאורה כנגד עורכי הדין והשופטים בעניינם עסקה שאלתך, הרי שאין באפשרותי להתייחס למקרה הספציפי.
ככל שלא הבנתי את האמור בפנייתך – ניתן ליצור קשר עם משרדנו בדרכי התקשורת האמורות באתר.


  • נגישות