מה המשמעות של השכרת דירה לעמותה?שאלה:

יש בבעלותי דירת מגורים שאותה בכוונתי להשכיר, רציתי לדעת מה המשמעות של השכרת דירה לא לאנשים פרטיים אלא לעמותה? יש לעמותה שפנתה אלי מנכ"ל עמותה שפנה אלי ומזכירה והם רוצים לשכור את הדירה ולקיים בה משרד? האם יש לכך השלכות משמעותיות שצריך לקחת בחשבון בחוזה ?

תשובה:

כעקרון עמותה (כמו כל תאגיד אחר: חברה, שותפות רשומה, אגודה שיתופית וכיוב') היא אישיות משפטית הכשרה לחובות וזכויות ויכולה להתקשר בחוזה. 

 יחד עם זאת הואיל ומדובר באישיות משפטית נפרדת (ולענייננו: מצב בו שמנהליה של העמותה והחברים הרשומים בה אינם אחראיים אישית לחובותיה), מומלץ לדאוג להפוך את המנהלים/החברים כשוכרים אישית או כערבים אישית לחיובי העמותה.

אשר להפעלת משרד, השאלה היא האם במקום מותר בכלל לנהל משרד לפי כל דין, ובין היתר יש לבדוק לאיזו מטרה מתנהל המשרד / מתנהלת העמותה ומה בדיוק מתכוונים לעשות שם, כמו גם מיקום הנכס והמטרות המותרות לשימוש באיזור.
מומלץ שהגדרת מטרות השכירות תהיינה כאלה שתטלנה את החיוב להשיג כל רשיון הנדרש לפעולת העמותה בדירה על השוכרת וגם קביעה כי אם לא יקבלו הרשיון עדיין יהיו חייבים במלוא חיוביהם לפיה ההסכם.
כך או כך, כמו כל הסכם בעל השלכות משפטיות, כלכליות ואחרות, מומלץ שחוזה שכירות, במיוחד מול תאגיד, ינוסח בידי עורך דין הבקי בדין ובנסיבות המיוחדות של הנכס, השוכר והמשכיר וידע להגן על זכויות מרשיו.


  • נגישות