משפט צרפתי

אתר Franch Law
אתר המחולק לחקיקה, פסיקה וקישורים לאתרי ממשל שונים לעניין החוק הצרפתי וישומו

בית המשפט העליון (Cour De cassatio)

אתר בשפה האנגלית של הערכאה העליונה של מערכת המשפט הצרפתית.

 


  • נגישות