משפט צרפתי

אתר Franch Law
אתר המחולק לחקיקה, פסיקה וקישורים לאתרי ממשל שונים לעניין החוק הצרפתי וישומו בית המשפט העליון (Cour De cassatio
)
אתר בשפה האנגלית של הערכאה העליונה של מערכת המשפט הצרפתית.


  • נגישות