פיצויים לעובד זר (מטפל בקשיש) אשר מעבידו נפטר

שאלה:

פיליפינית שעבדה כ- 5 שנים בבית סבתי עבור טיפול בסבי הנכה זכאית לפיצויים כלשהם מאחר וסבי נפטר ואין צורך יותר בכישוריה ?

תשובה:

סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורין , תשכ"ג – 1963 קובע כדלקמן:"עובד שעבודתו נפסקה מחמת פטירה או פשיטת-רגל של מעבידו, ובתאגיד – פירוקו או מחיקתו, זכאי לפיצויי-פיטורים כאילו פוטר." מכאן, שהעובד אשר טיפל בקשיש והאחרון נפטר, זכאי לכאורה לפיצויי פיטורין בגין תקופת העסקתו.יש לשים לב לעניין הגדרת זהות המעסיק בחוזה העבודה האישי (אם נכרת חוזה שכזה בכתב), שכן אם המעביד היה הקשיש הרי שחובתו לשלם עוברת ליורשיו עפ"י דין או עפ"י צוואה.


  • נגישות