האם למעביד מותר לדרוש שעובד חולה ימצא לעצמו מחליף?

שאלה:

שלום לך ,הייתי רוצה לקבל את התיחסותך לעיניין מסויים הקורה במקום העבודה בו אני עובד ונראה לי ולרבים אחרים כלא חוקי ,למעשה מדובר במספר דברים:

הדבר הראשון הוא נוהל חדש שהחליטו עליו שנוהל זה אומר שכל מי שחולה (כמובן באישור רופא) ולא דואג למחליף במשמרות שלו בזמן מחלתו יקנס ב-50 שקלים על כל משמרת שהיה חולה בה !(במקום זה עובדים כ 24 שעות במשמרות של 8 שעות) בכל אופן זה רק חלק מהעיניין מפני שהם טוענים שהם לא פוגעים בשכר אלא בפרמיה
עכשיו הפרמיה היא חלק במשכורת אשר כל עובד מקבל לפי מדדים מסויימים כפול שעות העבודה שעבד כל החודש הפרמיה למעשה משלימה לשכר מינימום מפני שהשכר לשעה הוא פחות מ17.5 שקל הוא עומד על 14.5-16.5 שקל לשעה

אני יודע שבכל מקום מתוקן בעולם פרמיה היא תמריץ בונוס ולא איזה חלק בשכר שהמעביד יכול לנגוס בו ביד חופשית
איחורים אפילו של כמה דקות זה 20 -50 שקל ,אי עמידה בנוהל מסויים יכולה גם לפגוע בכמה מאות שקלים

מדובר במקם שבו עובדים סטודנטים רבים או צעירים אחרים אשר מרגישים מנוצלים ולפעמים מושפלים מהקלות
שבה פוגעים בשכרם הדל הייתי רוצה לקבל התייחסות של איש מקצוע לנושא

תשובה:

שלום !

התשובה לשאלתך אינה פשוטה, שכן לא הבהרת מהו מקום העבודה או לפחות לאיזה ענף הוא משתייך.

וכל כך למה ?

משום שעל יחסי העבודה חלים לא רק חוקים כלליים וחזה עבודה אישי, אלא גם הסכמי עבודה קיבוציים והסדרי עבודה קיבוציים, אשר לעיתים אך מורחבים על כלל העובדים במשק במה שקרוי צו הרחבה.

לעיתים קרובות, קובעים הסכמי העבודה הקיבוציים כללים המטיבים לרוב עם העובדים, אך יש והם מטילים על העובדים חובות משמעת מיוחדות או נורמות הרלוונטיות לענף עליהם הן חלות.

כך למשל, לא ברור ממכתבך האם יתכן שלעובד פלוני לא תשולם פרמיה בחודש מסויים – והקיזוז יהיה מתוך שכר היסוד.

כמו כן, מעיון במכתבך אין לכאורה, פגיעה ישירה בזכות לדמי מחלה – אלא דרישה, שמן הסתם מגובה בהגיון של הענף בו אתה מועסק כי לא תושבת המשמרת ויועמד מחליף.

כאן יש לזכור כי החובה הבסיסית (לפי החוק) לתשלום דמי מחלה אינה על יום המחלה הראשון אלא מתחילה מיום המחלה השני ואילך וגם כאן: 37.5% מהשכר הקובע ליום השני והשלישי ו- 75% מהיום הרביעי ואילך – כך שהמעסיק יכול לטעון כי הוא מפצה על חוסר הנוחות, למשל על ידי תשלום דמי מחלה מלאים מן היום הראשון או כלילת הפרמיה בתחשיב השכר הקובע לצורך תשלום דמי מחלה.

מנגד עצם הדרישה ממי שנפל באופן פתאומי למשכב – לטרוח ולאתר מחליף נשמעת מקוממת, אבל לא ציינת האם מדובר למשל על מצב בו יש כוננים, אשר ניתן להזעיקם בהתראה קצרה להחליף עובד חולה או שמדובר על אופרציה שהחולה צריך להרים עצמאים ולשכנע חבר לעבודה לעבוד משמרת כפולה….

כך או כך, יש צורך בעיון מעמיק בהסכם העבודה הקיבוצי החל, ובתקנון העבודה – ככל שזה קיים, ויתכן ששם ניתן יהיה למצוא הגנות נוספות בעניין.

לעניין קנסות בגין איחורים – גם זו שאלה תלויית נסיבות: מה הנזק שנגרם מאיחור ? האם המשמרת הקודמת עוזבת לפני שהמאחר מגיע ? האם מדובר בצוותי עבודה שאיחור אחד מהם מביא לאי הפעלת צוות שלם ?

אשמח לברר עימך את העניין בצורה מפורטת יותר אל מול הנסיבות הספציפיות.


  • נגישות