האם הסתלקות מירושת האב ז"ל מהווה הסתלקות גם מירושת האם תבדל"א (לאחר 120)?

שאלה:

אבי נפטר לפני שנתיים לאחרונה ויתרנו אחי ואני על חלקנו בירושה (דירה וכיו"ב) לטובת אימי (ברבנות) כי לא הייתה כל צוואה אימי מבקשת לערוך צוואה לפיה אחרי שתלך לעולמה (חלילה ) היא תוריש לי ולאחי את הרכוש כולל מה שוויתרנו ברבנות כי אם לא ,יכול להיות מצב שבו אנו לכאורה וויתרנו לחלוטין על הרכוש והוא יעבור מתישהו למדינה כי אין צוואה .

תשובה:

הסתלקות יורש מחלקו בירושה לטובת בן משפתו, ובמיוחד בן לטובת ההורה הנותר – הינה פעולה מוכרת ומקובלת, על פי סעיף 6 לחוק הירושה, תשכ"ה – 1967 (להלן: "החוק"):

"א) לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העזבון רשאי יורש, בהודעה בכתב לרשם לעניני ירושה, או לבית המשפט כאשר הענין הועבר אליו לפי סעיף 67א, להסתלק מחלקו בעזבון, כולו או מקצתו או ממנה שהוא זכאי לה על פי צוואה, כולה או מקצתה.

(ב) מי שהסתלק מחלקו בעזבון, רואים אותו במידה שהסתלק כאילו לא היה יורש מלכתחילה; אין הסתלקות לטובת אדם אחר, אלא לטובת בן זוגו, ילדו או אחיו של המוריש.

(ג) הסתלקות של קטין ושל מי שהוכרז פסול-דין טעונה אישור בית-המשפט.

(ד) הסתלקות על תנאי – בטלה.

(ה) בחוק זה, "רשם לעניני ירושה" – כמשמעותו בסעיף 65א."


מנגד ההסתלקות מעזבון אביכם ז"ל אינה מהווה הסתלקות אוטומטית מעזבון אימכם תבדל"א, לאחר 120.

באופן עקרוני, בהעדר צוואה של אמכם, תבדל"א, יחולו לאחר 120 דיני הירושה ה"רגילים" (ירושה לפי דין) כאשר סעיף 10 לחוק קובע:

"יורשים על פי דין הם:
(1) מי שהיה במות המוריש בן-זוגו;
(2) ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי-הוריו וצאצאיהם (בחוק זה קרובי המוריש);
זכויות הירושה שלהם יהיו לפי האמור בפרק זה."

וסעיף 13 לחוק קובע:

"ילדי המוריש חולקים ביניהם בשווה, וכן חולקים הורי המוריש ביניהם והורי הוריו ביניהם."

ולכן, באם אמכם לא תנשא בשנית (או ידועה בציבור), הרי שלאחר 120, יהיו ילדיה – יורשיה.

מכל מקום יתכן שאמכם תעדיף לערוך צוואה כדין, על מנת להתנות על האמור לעיל או בכדי למנוע ויכוחים ומריבות, חלילה, בעתיד.


  • נגישות