אי תשלום דמי חופשה כעילת התפטרות המזכה בפיצויי פיטורין

שאלה:


שלום לכם,


ברצוני לשאול האם עובד שמועסק בחברה למעלה משנתיים ולא שולם לו הבראה וחופשה יכול להתפטר ולתבוע בנוסף פיצויי פיטורין לאחר מספר בקשות והבטחות כי העניין יסודר ועדיין לא שולם לו דבר?


בנוסף האם זה מסוג התיקים שאתם יכולים לטפל בהם?

תשובה:

באופן עקרוני קיים סעיף 11(א) בחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג – 1963 הקובע כדלקמן:


"התפטר עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים."


בית הדין לעבודה קבע זה מכבר כי אי תשלום שכר עבודה במלואו ובמועדו מהווה משום נסיבות שבהן אין לדרוש מן העובד כי ימשיך בעבודתו (לב/ 3-3 מרכז החינוך העצמאי נ' שוורץ, פד"ע ג 318)


לעניין זה, יצויין כי: "דמי-חופשה, פדיון-חופשה ותמורת-חופשה, דינם לכל דבר כדין שכר-עבודה." (סעיף 17 לחוק חופשה שנתית, תשי"א – 1951)


מנגד, יש כמובן לבדוק האם בחוזה העבודה האישי או הסכם עבודה קיבוצי החל, אין תמורה כלשהי לאי התשלום הנ"ל.


לשאלתך, משרדנו אכן עורך לטפל בדרישת המגיע לעובד, תביעתו וגבייתו.


  • נגישות