מה יעשה בית המשפט כשיש סתירה בין מומחה התובע למומחה חברת הביטוח הנתבעת?

שאלה:

לפני מספר חודשים הייתי מעורב בתאונה, כשהאחריות לגרימת הנזק שלי היתה של המבוטח הנתבע. (תביעת צד ג') (היתה מעורבת משטרה והוגש נגדו כתב אישום.).
חברת הבטוח הנתבעת אומנם הכירה באחריות מבוטחה לתאונה, אך בהמחאה ששלחה אלי לכיסוי הנזק, קיזזה לי כ- 2000 ש"ח מסך התביעה המקורית (שעומדת ע"ס כ- 8000 ש"ח), בטענה שהנזקים שנגרמו לי במעבה המזגן לא נבעו מהתאונה.
כמובן ששמאי הרכב שלי (שמאות פרטית), שבדק את רכבי למחרת יום התאונה, ראה את הנזק שנגרם למעבה המזגן כתוצאה מהתאונה, ואישר את החלפתו.
בבירור עם חברת הבטוח הנתבעת, נאמר לי ששמאי מטעמם סבור על סמך התמונות בלבד, שהנזק במעבה המזגן לא נגרם מהתאונה.
(למרות שמעיון בתמונות ניתן להבחין בבירור את הקשר בין התאונה לנזק שקוזז).
דרשתי מהשמאי שלי לשלוח להם חוות דעת נוספת ומפורטת, אך למרות שהשמאי שלי דחה את הקיזוזים בחוות דעתו הנוספת, השמאי של חברת הבטוח עומד על דעתו.
לקביעותיו של שמאי חברת הביטוח אין שום אחיזה בעובדות ונועדו רק להקטנת "הנזק הביטוחי", ונעשה בחוסר תום לב.
החלטתי לא להתייאש כמו שרבים היו עושים, והחזרתי לחברת הביטוח את ההמחאה ששלחו אליי, למרות הנזק שנגרם לי בחיסרון הכיס (את התשלומים למוסכים שילמתי מכיסי).
לאחר חודשים רבים, מכתבים, ובירורים אין ספור , לא נותרה בידי ברירה אלא לפנות לבית המשפט.
באחת מהתשובות שלכם לשאלה שהופנתה אליכם כתבתם ש"הואיל ובית המשפט אינו מומחה לפחחות ומכונאות…. הוא נוהג להסתמך על חוות דעתם של מומחים….".
אז אם כך אני לגמרי אובד עצות, בחוות דעתו של השמאי שלי היה בהחלט קשר בין התאונה לנזק (ואף רואים זאת בבירור בתמונות), ואילו שמאי חברת הביטוח חושב שאין קשר.
אז אם השופט לא יחליט ע"פ החומר שיוגש לפניו (שזה בעיקר התמונות) אז כיצד הוא יפסוק?
האם זה יעזור אם אפנה לשמאי נוסף בכדי לקבל חוות דעת נוספת?
אין בכוונתי להתיאש ואני יעשה הכל כדי שחברת הביטוח הנתבעת תשלם על כל הנזקים שגרמה לי בביטולי הזמן ובעוגמת הנפש.
עברתי כבר 4 חודשים של מאבק , וכל מה שאני רוצה זה שיעשה עימי צדק. לא יתכן ששמאי שכלל לא ראה את רכבי לאחר התאונה, יקזז לי בנזק שאכן נגרם לי ויאלץ אותי לשלם זאת מכיסי.
מה עוד אוכל לעשות?
תשובה:
ראשית אני מצדיע לדבקותך במטרה. אכן רבים מתייעשים מתכתיבי חברות הביטוח או מתפתים אל מול שיק אשר נשלח להם ע"י חברת הביטוח על סכום הנמוך מן הנזק האמיתי שנגרם להם, בבחינת "אין ידי נאמן מכסף מזומן", ובחתימתם על כתב הויתור וההסתלקות אשר על גב השיק – מוותרים על יתרת המגיע להם.
לגופו של עניין, יש צדק מסויים בטענת חברת הביטוח כי בית המשפט בהזקקו לעניין שבמומחיות – מסתמך על חוות דעת של מומחים (אגב, גם אם לשופט גופו יש ידע אישי בעניין, כגון שופט בעל ידע במכונאות או שעסק כעורך דין בתאונות דרכים ויש לו "טביעת עין").
זו הסיבה מדוע כל צד טורח להגיש חוות דעת משל עצמו. יפה עשית כשטרחת לזמן שמאי עצמאי אשר בדק את הרכב עצמו, שכן בכך השגת חוות דעת מקצועית ללתמיכה בטענותיך אשר בתחום המומחיות (להבדיל שאחרים אשר מנסים להתווכח עם שמאי חברת הביטוח – ובית המשפט נאלץ, לעיתים בצער לדחות תביעותיהם).
השג אחר שהשגת הוא ביתרון המובנה שיש לחוות הדעת מטעמך על פני חוות הדעת של חברת הביטוח, שכן על פי טענתך השמאי מטעם חברת הביטוח נתן חוות דעתו על סמך תמונות. וכבר אמרו רבנן: "אין טוב ממראה עיניים…"
מכל מקום, הכרעה בין חוות דעת נוגדות היא אכן קשה ובית המשפט יכול לעשות זאת בשתי דרכים:
הקשה יותר, ע"י חקירה נגדית (שמבצע כל צד לשמאי של הצד השני) בו מנסים באמצעות שאלות שונות לפגוע באמינות השמאות ודיוקה.
הפשוטה (ולכן הנפוצה יותר) היא מינוי מומחה מטעם בית המשפט על פי תקנה 130(א) תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984: "בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת ולאחר שנתן לבעלי הדין הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיהם, למנות מומחה או מומחים, לענין שבמחלוקת בין בעלי הדין."
כמובן שמדובר בעלות נוספת אבל למותר לציין כי בכך בית המשפט חוסך מעצמו את "הצרה" של נסיון להכריע בין שני מומחים הנחושים בדעתם בעניין מקצועי…
המומחה מטעם בית המשפט אינו עומד לחקירה אך ניתן להמציא לו שאלות הבהרה (אותן תוכל לקבל מן המומחה שלך).
מכל מקום בית המשפט אנו קשור באופן פורמאלי בחוות דעת המומחה מטעמו אך יש לדעתו חשיבות מכרעת (שהרי הוא באמת ניטראלי).
בסדר גודל הסכומים בהם מדובר, סביר להניח שבית המשפט יפעיל לחץ להגיע לפשרה, ויש להניח שגם פשרה תשפר את מצבך ביחס למה שהציע חברת הביטוח.
אני מאחל לך הצלחה, ולו רק מתוך הזדהות עם מי שלא מתייאש ומראה רוח קרב מוצדקת.


  • נגישות