תביעה נגד עזבון

שאלה:

שלום רב,
רציתי לדעת כיצד יש להמציא כתבי בית דין לעיזבון? מהי הדרך המשפטית הנכונה לעשות כן?
האם שומה על תובע הרוצה לתבוע חוב מהעיזבון לעשות את כל המאמצים להגיע ליורשי העיזבון? האם עליו לברר אצל רשם הירושות קודם כל מי היורשים לפני שהוא ממציא את כתבי בית הדין?
האם עיזבון הוא אישיות משפטית?
אשמח לתשובתכם בהקדם.

תשובה:

כעקרון: עזבון אינו אישיות משפטית ואי אפשר לתבוע את העזבון אלא את מנהלו, ואם לא מונה מנהל עזבון ניתן אף לבקש מנוי מנהל עזבון לצורך התביעה. יצויין כי ניתן נושה רשאי אף לבקש מתן צו ירושה על מנת לתבוע את היורשים, ואם העזבון חולק כבר יתכן שצריך לתבוע את היורשים אישית, במידה ויש בידיהם מנכסי העזבון ורק בשעור שירשו ועד כמה שירשו.
מכל מקום סעיף 122(ב) לחוק הירושה, תשכ"ה – 1965, קובע:
"פעולה של אחד או אחדים מן היורשים טעונה הסכמת האחרים או אישור בית המשפט, מראש או למפרע. בתובענה של אחד היורשים או נגד אחד היורשים יכול שהאישור יינתן על-ידי בית-המשפט הדן בתובענה. "
כלומר, ניתן לעתור לבית המשפט אליו מוגשת התביעה, לצוות כי התובענה תתנהל רק כנגד חלק מן היורשים (הידועים), ואף לבקש צו המתיר עיון בתיק העזבונות או בפנקסי רשם הירושות על מנת לאתר זהות היורשים על פי דין או הנהנים על פי צוואה.


  • נגישות