תחילת מרוץ הזמנים לפתיחת שומת מס שבח שהוצאה לאחר קבלת השגה

 

שאלה:

סעיף 85 לחוק מס שבח מאפשר למנהל לפתוח שומה. האפשרות הנ"ל מוגבלת לארבע שנים מיום הוצאת השומה . אולם מה קורה כאשר מוגשת הצהרה , יוצאת שומה , מוגשת השגה, אשר מתקבלת ובהתאם לה מוצאת שומה מתוקנת לאור ההשגה .

מתי מתחיל מירוץ ארבע השנים האמור לעיל מיום הוצאת השומה המקורית או מים הוצאת התיקון .
הואיל ושמעתי דעות חלוקות האם יש איזה פסק דין או הוראת ביצוע וכו' כדי לבסס תשובה.

תשובה:
 

נראה לכאורה, כי תיקון השומה מאפשר הגשת השגה על השומה המתוקנת.
מסקנה זו נלמדת מפסק דין הנזכר בעמ' 522.2 לחבק הנחיות מס שבח עמ"ש 1126/99 (מסים יד/ 1ב', ה 636)
מסקנה זו אף נלמדת לדעתי מתוך לשון סעיף 87 עצמו בצירוף עם סעיף 86 – דהיינו, גם לגבי שומה חדשה, כעולה מסעיף 86, נשלחת הודעת שומה, ועל-פי סעיף 87, בתוך 30 ימים מיום שמתקבלת הודעת שומה ניתן להשיג על הודעה זו. בהעדר ראיה לסתור הודעת שומה כאמור בסעיף 87, היא גם הודעת שומה שהוצאה בגין שומה חדשה.


  • נגישות