מה גורלו של עיקול שנרשם על רכב משועבד?

שאלה:
שלום לכם !
רכבי משועבד לטובת בנק הפועלים  לטובת הלוואה. כמו כן, יש לי חוב ברשות השידור והם עיקלו לי את האוטו.
האם יכול להיוצר מצב שבו רכב משועבד גם יעוקל ?

תשובה:
שלום !
מבלי להכנס לשאלת מקור החוב נשוא העיקול (מכוח חוק או מכח פסק דין / שטר) – הרי שניתן לרשום עיקול על נכס (מקרקעין / מטלטלין) גם אם רשום עליו שיעבוד, ואולם מקום השיעבבוד נרשם כדין לפני מועד העיקול – כפוף העיקול לשיעבוד והנושה בעל העיקול יוכל להפרע מן הנכס רק לאחר פרעון מלוא החוב המובטח בשיעבוד לטובת הנושה המובטח.
במילים פשוטות: לנושה מובטח (קרי: בעל שיעבוד ספציפי הרשום כדין לטובתו) עדיפות על נושה בלתי מובטח לטובתו נרשם עיקול מאוחר יותר.


  • נגישות