האם ניתן לפרק שיתוף במקרקעין לטובת נושה של אחד השותפים?

שאלה:

אימי שותפה במגרש עם אחיה המגרש מעוקל עקב ערבות שנתנה אימי לבנה אשר לא עמד בהתחייבות שאלתי

היא האם, במידה ואימי תחויב על ידי בית המשפט להחזר מלא של הערבות, כיצד בית המשפט יוכל לממש את חלקה של אימי במגרש כל עוד השותף למגרש אינו מעונין במכירתו האם בית המשפט יכול לכפות דבר כלשהוא על השותף בניגוד לרצונו?

תשובה:

התשובה לשאלתך היא: כן. הנושה יכול לבקש פירוק השיתוף.

פירוק השיתוף נעשה (בעדיפות ראשונה) כפירוק בעין (חלוקה פיסית של הנכס) – ואם הדבר אינו אפשרי (בעיקר מנימוקים תכנוניים) – יהיה הפירוק על דרך של מכירת הנכס וחלוקת התמורה, בניכוי הוצאות המכר בין השותפים.


  • נגישות