משכיר-בעלים המתכחש להתחייבותו לשלם ארנונה בגין המושכר

 

שאלה:


שלום.


אני פנסיונר ששוכר חדר בתוך דירה במשך 4 שנים האחרונות.


במהלך 4  השנים האחרונות שילם בעל הדירה את תשלומיי הארנונה וזאת מישום שכך סיכמתי איתו בעל פה ומלכתחילה.

אולם לאחרונה קיבלתי מיכתב דרישה לתשלום מיסיי ארנונה מהעירייה על שמי ובעל הדירה מסרב לשלם את זה בעצמו כמו שסוכם בייני לבינו בעבר.


ברצוני לציין שבעל הדירה מסר את פרטיי המלאים לעייירה שלא מירצוני ובניגוד להסכם שלי איתו.


שאלתי היא מה אני צריך לעשות ?תשובה:

חוזה יכול להכרת לא רק בכתב אלא גם בעל פה ואפילו בהתנהגות.


אם ההסכם בינך לבין המשכיר מטיל את החובה לשאת בתשלומי הארנונה על המשכיר הרי שדרישתו דהיום לשנות את ההסדר ביניכם מהווה, לכאורה הפרה של חוזה השכירות ביניכם.


נראה כי התנהגות המשכיר, לפיה שילם את הארנונה במשך מספר שנים – מהווה משום ראיה המחזקת את גרסתך.


מנגד יש לשים לב כי החובה לשלם את הארנונה חלה (בהעדר הסכם כדוגמת ההסכמה לה אתה טוען) על בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס. 


ממכתבך אני מבין כי דרישת התשלום היא מטעם העיריה, ואם כך הדבר הם עלולים לדרוש אסמכתא להטלת הארנונה דווקא על המשכיר.

אגב, לא ציינת האם קיים בכלל חוזה שכירות בכתב ומה הוא אומר על הסוגיה – יש לבדוק מול העיריה איזו אסמכתא הגיש להם המשכיר.

בהצלחה.


  • נגישות