כמה ימי חופשה מגיעים לעובד לאחר 5 שנות עבודה?

שאלה:

כמה ימי חופש בחודש מגיעים לעובד מהשנה החמישית ?

 
תשובה:
 
סעיף 3 לחוק חופשה שנתית, תשי"א – 1951 קובע, כדלקמן:
 
"(א) אורך החופשה לכל שנת-עבודה אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד הוא:
(1) בעד כל אחת מ-4 השנים הראשונות – 14 יום;
(2) בעד השנה החמישית – 16 יום;
(3) בעד השנה הששית – 18 יום;
(4) בעד השנה השביעית – 21 יום;
(5) בעד השנה השמינית ואילך – יום נוסף לכל שנת-עבודה עד לחופשה של 28 יום.
 
        אך שר העבודה רשאי לקבוע, בתקנות, לעבודה מסויימת חופשה ארוכה מזו, אם ראה צורך בכך מטעמים שבבריאות העובד או שבנסיבות העבודה. בימי החופשה לא ייכלל אלא מנוחה שבועית         אחת לכל שבעה ימי-חופשה.
 
  (ב) היה הקשר המשפטי שבין העובד ובין המעביד קיים כל שנת-העבודה, והעובד עבד באותה שנה
 
– (1) לפחות 200 ימים – יהיה מספר ימי-החופשה כאמור בסעיף קטן (א);
 
 (2) פחות מ-   200 ימים – יהיה מספר ימי-החופשה חלק יחסי ממספר הימים שלפי סעיף-קטן (א), כיחס מספר ימי-העבודה בפועל אל המספר 200; חלק של יום-חופשה לא יובא במנין.
  (ג) היה הקשר המשפטי שבין העובד ובין המעביד קיים בחלק משנת-העבודה, והעובד עבד בתוך אותו חלק-שנה –
 
        (1) לפחות 240 ימים – יהיה מספר ימי-החופשה כאמור בסעיף קטן (א);
       (2) פחות מ-240 ימים – יהיה מספר ימי-החופשה חלק יחסי ממספר הימים שלפי סעיף-קטן (א), כיחס מספר ימי-העבודה בפועל אל המספר 240; חלק של יום-חופשה לא יובא במנין. "
 
יש לשים לב כי מדובר בתנאי מינימום ואילו הסכמים קיבוציים או אישיים בתחומים עבודה שונים קבעו תנאים אחרים – לרוב משופרים הרבה יותר.
 
חופשה נעימה….


  • נגישות