האם ניתן לתקוף צוואה שערך המנוח בהיותו בן 90?

שאלה:

אנו משפחה בת 10 אחים ואחיות,האמא נפטרה זמן רב קודם לכן, ומאז אנו עם האבא כשלפני כ-6 שנים הועבר האבא לבית אבות סיעודי בב"ש כשהאח הגדול עשה מעין מחטף ולקח את האבא שגילו בן 90 אל העו"ד והחתימו על כך שכול רכושו שייך לו לאח הגדול מבלי שאף אחד מהאחים ידע על כך,מן הראוי לציין כי האבא נפטר לפני כ-שנה ונוצר וויכוח עם האח הגדול עדל אופן מחטף שנעשה על כך שלקח לעצמו את כל הירושה שהשאיר האב.לא מוכן לשבת ולהבהיר את הענינים עם שאר אחיו.

שאלתי:מה עלינו האחים לעשות במצב זה מבחינה משפטית על מנת לגרום לשינוי מצב זה ולחלוקה צודקת של הירושה בין שאר האחים?

תשובה:

צר לי לשמוע על מעשיו של אחיך.

לעניין זה יפים דברי התלמוד: "כסף יעוור עיני צדיקים".

תקיפת מעשיו של אחיך תלויה במצב הרפואי בו היה איכם שעה שחתם על הצוואה.

אם בידיכם אסמכתאות למצבו הרפואי ובעיקר בשאלה "האם ידע להבחין בטיבה של צוואה" – יש סיכוי לתביעה להצהיר על בטלות הצוואה, לרבות על דרך של הגשת התנגדות לצו קיום צוואה.


  • נגישות