אי מתן זכות קדימה בפניה שמאלה לרכב המגיע ממול – האם נהיגה בחוסר זהירות?

שאלה:

על פי כתב האישום פניתי שמאלה ומבלי לשים לב לדרך (ציטוט מכתב האישום) פניתי שמאלה ולא אפשרתי לרכב שבא מולי לחצות את הצומת וכתוצאה מכך התנגש בי.

לפיכך הואשמתי בשתי עבירות:

אי מתן זכות קדימה…. עבירה לפי תקנה 64 (א) (2) לתקנות התעבורה…
נהיגה בחוסר זהירות, עבירה לפי תקנה 21(ג) לתקנות התעבורה. 

 בעוד ניתן להבין את העבירה השנייה, כיצד ניתן להאשים על פי העבירה הראשונה? ואסביר:

אי מתן זכות קדימה, להבנתי, משמעותה – התקרבתי לצומת, ראיתי כי מתקרב רכב שיש לו זכות קדימה ולמרות זאת נכנסתי לצומת, מבלי לתת זכות קדימה לאותו רכב (כלומר חייב הייתי, לצורך ביצוע העבירה, לשים לב למצב הדרך).

הנכון הוא כי בפנייתי שמאלה לא ראיתי כל רכב מתקרב לצומת וממילא גם לא יכולתי לתת לו זכות קדימה וכך גם נאמר בכתב האישום עצמו, כי הפניה שמאלה נעשתה מבלי לשים לב לדרך וזאת  (אני משער) בהתבסס על חקירתי (ואולי גם על פי עדות הנהג האחר).

אם כך כיצד ניתן להאשים אותי בעבירה כזו? מה סיכויי לצאת זכאי מעבירה זו בנימוק דלעיל?

תשובה:

העקרון הבסיסי, בהעדר שלט ספציפי, הינו מתן זכות קדימה לרכב הבא מימין, ובלשון סעיף 64(א) לתקנות התעבורה, תשכ"א – 1961 (להלן: "תקנות התעבורה"):

"לא הוצב תמרור המורה על מתן זכות קדימה בצומת או על עצירה לפני הצומת בכיוון הנסיעה של נוהג הרכב, יחולו הוראות אלה:

(1) נתקרבו לצומת כמה כלי רכב מצדדים שונים, יתן נוהג רכב את זכות הקדימה לכלי רכב הבאים מימין;

(2) נוהג רכב המתקרב לצומת או הנמצא בצומת ועומד לפנות שמאלה או לפנות בפניית פרסה לשמאל יתן זכות קדימה לרכב הבא ממולו והנמצא בצומת או קרוב לצומת וזאת מבלי לגרוע מהאמור בפיסקה (1); "

מכאן שהיה עליך ליתן זכות לרכב הנפגע בעת הפניה שמאלה, ולכל הפחות להבחין בו, הואיל ולפי תקנה 21 לתקנות התעבורה:

"(א) כל עובר דרך חייב להתנהג בזהירות

  (ב) כל עובר דרך חייב להתנהג באופן שלא –

       (1) יקפח זכותו של אדם להשתמש שימוש מלא באותה דרך;

       (2) יגרום נזק לאדם או לרכוש ולא יתן מקום לגרום נזק כאמור;

       (3) יפריע את התנועה ולא יעכבנה;

       (4) יסכן חיי אדם.

   (ג) לא ינהג אדם רכב בקלות ראש או בלא זהירות, או ללא תשומת לב מספקת בהתחשב בכל הנסיבות ובין השאר בסוג הרכב, במטענו, בשיטת בלמיו ומצבם, באפשרות של עצירה נוחה ובטוחה והבחנה בתמרורים, באותות שוטרים, בתנועת עוברי דרך ובכל עצם הנמצא על פני הדרך או סמוך לה ובמצב הדרך."

הגם שסעיפי האישום בהם אתה מואשם אינם כוללים חובת פסילת מינימום של הרשיון, הרי שעונש באם תורשע עשוי לכלול רכיב של פסילה בפועל / על תנאי, בצירוף קנס בשיעור ניכר.

מנגד אם אינך נהג חדש ואין לך עבר מכביד בצורה יוצאת דופן, קיים סיכוי טוב שניתן לסיים את התיק בקנס ובפסילה על תנאי בלבד ללא פסילה ממשית.

סעו בזהירות !


  • נגישות