איך ניתן לאכוף פסק דין כספי נגד חברה ?שאלה:

זכיתי בתביעה נגד חברה מסויימת. התיק נמצא בהוצאה לפועל. בניסיון לאתר את הנאשמים הם לא נמצאו גם בפעם הראשונה והשניה.

האם יש דרך אחרת לקבל את הכסף וליישם את ההחלטה של בית המשפט?

תשובה:

השאלה אינה ברורה, כעקרון אתה זכאי לממש פס"ד בו זכית באמצעות ההוצאה לפועל.

לא ברור על אילו "נאשמים" אתה מדבר (שכן נאשמים קיימים רק בהליכים פליליים ואילו הליכי הוצל"פ נוגעים ליישום פסקי דין אזרחיים), אני מניח כי אתה מתכוון למנהלי החברה החייבת או בעלי מניותיה.

אם אותם מנהלים / בעלי מניות היו גם הם נתבעים בתביעה ופסק הדין כוון גם אליהם – אתה יכול להיפרע מהם אישית.

אם פסק הדין הוא רק כנגד החברה, אזי המצב מורכב יותר כי אתה רשאי, עקרונית, להיפרע רק כנגד החברה עצמה.

אם השאלה היא כיצד להמציא את האזהרה בהוצל"פ – הרי שדי בהמצאה למשרדה הרשום של החברה או לידי מנהליה (בכל כתובת), שכן תקנה 484 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (שחלה, עקרונית, על המצאת אזהרה בהוצל"פ לפי סעיף 7(ב) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז – 1967), קובעת:

"המצאת כתב בי-דין לתאגיד תהא בהנחת הכתב במשרד או במען הרשום של התאגיד, ולתאגיד שהוקם בחוק – בהנחת הכתב במשרדו של מנהל התאגיד; היה התאגיד שותפות שאין לה מען רשום – תהא ההמצאה בהנחת הכתב במקום עסקה הראשי של השותפות או במסירתו לאחד השותפים."

גם אם משרדה הרשום של החברה אינו פעיל – די בהדבקת האזהרה בכתובת זו והגשת האסמכתא על כך בצירוף תצהיר ללשכת הוצל"פ.

כמובן שאין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי לעניין התיק הספציפי או בכלל, ונאי מציע כי לפני שתחליט איך לפעול, תתייעץ עם עו"ד לאחר שתציג לו את כל נתוני התיק.


  • נגישות