משפט חבר העמים, ברה"מ ורוסיה

אתר הדומה (Duma)
אתר הפרלמנט של הפדרציה של חבר העמים.

פורטל הממשלה הרוסית
פורטל הממשלתי של הפדרציה, קישורים לאתרים רבים.

אתר בית המשפט העליון של רוסיה

בית המשפט העליון של רוסיה הוא הסמכות השיפוטית העליונה על פי החוק הרוסי. בית המשפט העליון הוא הגוף העומד בראש ההיררכיה של הרשות השופטת ומהווה את המוסד השיפוטי הגבוה ביותר של הפדרציה הרוסית. תפקידיו העיקריים של בית המשפט העליון הם דיון בערעורים על פסיקות שניתנו בערכאות נמוכות יותר. תחום שיפוטו הוא כל שטח הפדרציה הרוסית

אתר ערכאת הבוררות הפדראלית העליונה


  • נגישות