משפט קנדי

אתר משרד המשפטים הקנדי
אתר רשמי של משרד המשפטים הקנדי ובו בין השאר מידע על בתי המשפט בקנדה, חוקים נבחרים, הליכי חקיקה, קישורים מעניינים ועוד.

אתר בית המשפט העליון של קנדה
אתר מושקע בשפות אנגלית וצרפתית ובו החלטות, פסיקות, חקיקה רלוונטית ועוד בנוגע לגוף השיפוטי הפדראלי העליון של קנדה.

אתר בתי המשפט של מחוז קולומביה הבריטית
אתר ובו שפע של פסיקה בטקסט מלא, חקיקה וקישורים לכל מערכת המשפט הקנדית ובמיוחד של מחוז קולומביה הבריטית.

אתר הטריבונל למשפט מסחרי ותחרות עסקית (Competition Tribunal)
טריבונל מיוחד זה הוקם בשנת 1986 כחלק מרפורמה כוללת בחוק הקנדי לעניין משפט מסחרי ודיני התחרות העסקית, תוך שילוב התמחות במשפט מסחרי וכלכלי למשפט הכללי.באתר החלטות בטקסט מלא משנת 1990 ואילך.

אתר הטריבונל למסחר בינלאומי (International Trade Tribunal)
טריבונל מקצועי המתמחה בדיני מסחר בינלאומי.

אתר החקיקה של קנדה
מנוע חיפוש יעיל בחוקה הקנדית, חוקי הפרלמנט הפדרלי (Bills) וגופי החקיקה במחוזות השונים, דברי חקיקה בעלי עניין מיוחד, העיתון הרשמי (The Canada Gazette).


  • נגישות