האם ניתן למנוע מן האשה החוקית לרשת נכסים ולהורישם לידועה בציבור?

שאלה:

אני חי במשך שנתיים עם חברתי הנחשבת לידועה בציבור.

בפועל אני עדין נשוי לאישה אחרת.

בצוואה אני לא מעוניין להוריש לאשתי את עסקי – מפעלים וחסכונות אני מעונין להעביר הכל לילדי האם זה אפשרי.

תודה

תשובה:

באופן עקרוני אדם רשאי לקבוע את גורל רכושו לאחר מותו ולצוות מה יעשה בו ולמי תועבר הבעלות בו.


ואולם יש לשים לב כי זכות זו נתונה לרכוש אשר שייך למצווה במועד פטירתו.


הואיל ואני מניח שקיים רכוש שעשוי להיות מוגדר כרכוש משותף לך ולאשתך – כגון חסכונות שנצברו במהלך החיים המשותפים או נכסים עסקיים שנוצרו עקב המאמץ המשותף, אשר גם אם הם רשומים ע"ש אחד מבני הזוג – יחשבו כשייכים למסת הרכוש המשותף.


במצב כזה, עשויות הצרות (כך מכונות במקורותינו שתי נשותיו של אותו גבר…) אכן להצדיק את כינויין ולעשות זו לזו צרות בדמות משפטי ירושה רחבי יריעה….


יתכן שניתן למצוא מוצא מן הסבך ע" גיבוש הסכם נאות כבר בשלב זה בינך לבין האשה הנשואה לך עדיין, או לפרק השיתוף עימה באותם נכסים שיחשבו כמשותפים.


יש להניח כי לך יהיה קל יותר להביא ראיות ולשכנע כי נכס פלוני אינו נכלל במסת הנכסים המשותפים מאשר לידועתך בציבור לאחר אריכות ימיך.


יצויין כי אופי ההתייחסות לנכסים השונים עשויה להשתנות בהתאם לנסיבות.


  • נגישות