עדים לצוואה הקשורים זה לזה

שאלה:

ברצוני לדעת האם עדים לצוואה שהם קרובי משפחה בינם לבין עצמם (אך לא של המצווה), כמו למשל, עו"ד ואביו או אחותו, יכולים לחתום כעדי צוואה לכל דבר? אשמח לתשובה!

תשובה:
כל זמן שהעדים אינם בעלי עניין בעזבון – אין מניעה לקבל עדות כאשר העדים יהיו בעלי קשרים זה עם זה.
מנגד כמובן, קבילות העדות היא שלב ראשון (במצב בו יתנגד מאן דהוא לביצוע הצוואה) – ויתכן שיטענו כי יש ליתן משקל נמוך יותר לעדות בה עד אחד, תלוי כלכלית, למשל בעד האחר ו"יחשוש" לסתור עדותו.


  • נגישות