חוזה הלוואה שהופר – המובטח בשטר בטחון, בית משפט או הוצל"פ

שאלה:

 

יש לי חבר שלקח ממני הלוואה בינואר 2004 על סך 25,000 ש"ח. הוא היה צריך להחזיר 1,500 כל חודש. עד היום לא קיבלתי אגורה. הוא כל הזמן דוחה את התשלומים עם תירוצים ושקרים. החלטתי לפנות לגורם משפטי.
הנה מספר פרטים על ההלוואה:
1. יש לי חוזה שחתום על ידיו שחייב לי את הכסף.
2. יש לי שטר חוב שקניתי בדואר שהוא חתום עליו.
עכשיו השאלות שלי:
1. האם אני צריך ללכת לעו"ד או ישר להוצאה לפועל או ישר לבית משפט?
2. אני צריך את הכסף כבר בשנת 2005 ולא יכול לחכות שיתחיל מעכשיו תשלומים, ולהסתכן שעוד פעם (אחרי איזה פסק דין) לא ישלם ואצטרך לתבוע שוב. האם יש דרך שיחייבו אותו לשלם מיד את כל הסכום??
3. אני יודע שבארה"ב, חוזה לא מספיק. אבל אם הלווה החזיר לפחות תשלום אחד וחתם על כך, זה הוכחה על החוב. האם גם בישראל זה כך? האם יש לי להוציא ממנו איזה סכום סמלי כדי להוכיח עוד יותר שיש חוב?
תודה
תשובה:

 
 
שלום !
 
אם יש בידך שטר חוב שניתן להבטחת התחייבויות הלווה לפי הסכם ההלוואה, והתקיימו התנאים שנקבעו ביניכם המאפשרים הצגת שטר הבטחון לפירעון – והלווה לא פרע את השטר (כדאי לשלוח דרישת פירעון / הודעת חילול בכתב ללווה), הרי שאתה רשאי להגיש השטר לביצוע בלשכת הוצאה לפועל, ואין צורך בהגשת תביעה בגין "עסקת היסוד" (הפרת החוזה) לבית המשפט.
 
אין גם דרישה כי יוכח תשלום "על החשבון" – גם אם לא שולם דבר – החוב תקף.
 
לאחר שיעברו 21 יום ממועד המצאת האזהרה שתשגר לשכת ההוצל"פ ללווה (עתה הוא יכונה: החייב), ואם האחרון לא יגיש התנגדות לביצוע שטר, תהיה רשאי לנקוט כנגד החייב בהליכי גביה, כגון: עיקולים אצל מחזיקי נכסים של החייב (בנקים, חברות ביטוח, חברות אשראי, חייבים של החייב וכו'), עיקולי מטלטלין בבית החייב וחצריו, צו מאסר (אם החייב לא יתייצב במועד לחקירת יכולת), מינוי כונס נכסים וכויוב'.
 
באזהרה שיקבל החייב ירשם סכום תשלום חודשי שעליו לשלם עד לפירעון מלוא הסכום ואולם, אין בתשלום סכום זה כדי לעכב ביצוע יתר ההליכים (למעט צו מאסר – בנסיבות מסוימות).
 
לניהול הליכי הוצל"פ, כמו רוב סוגי הפעולות המשפטיות, אין חובה לקבל ייצוג של עו"ד – ואולם כמו בכל עניין – מוטב לאפשר למומחים לבצע פעולות הדורשות מומחיות.
 
אגב, לקרן החוב יצטרפו האגרה לפתיחת התיק + הפרשי הצמדה וריבית + שכר טרחת עורך הדין – בהם יחוייב החייב.


  • נגישות